Schieten met scherp

Muiderberg heeft twee spraakmakende schietincidenten meegemaakt. In 1933 loste fotograaf Ibelings diverse schoten in de raadzaal te Muiden. Hierbij viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. Op de Muiderbergse Brink werden in 2004 acht kogels afgevuurd. Drie jongeren werden gewond.

Bloedig einde van een raadsvergadering.

In 1923 betrok fotograaf I.J. Ibelings met zijn atelier het huis Pretty Home op de Brink. Vanaf het begin leefde hij met iedereen in onmin. In de eerste plaats met Grimmer, een fotograaf die al in Muiderberg actief was. Daarnaast met verschillende exploitanten op het strand, waar hij zijn werkterrein had. Ibelings voelde zich door iedereen benadeeld, achtergesteld en gedwarsboomd. Om voor zijn klachten gehoor te krijgen, schreef hij ettelijke brieven aan de pers, aan het college van B & W en aan hogere instanties. In 1933 zond hij nog een adres van 80 pagina’s aan de gemeenteraad, waarin hij alle ‘misdaden’ verwoordde die B & W in de periode 1923-1933 tegen hem had begaan.

Na afloop van de raadsvergadering van 5 september 1933 voltrok zich een drama, waarin Ibelings een hoofdrol vervulde. Zoals vaker gebeurde, zat de strandfotograaf op de publieke tribune. Dit keer stond er een ‘Muiderbergs’ onderwerp op de agenda: ‘Gooische actie tegen volksverwildering’. Een comité wilde af van de ‘ontkleedpartijen’ aan het strand. Of het nu om deze kwestie ging valt niet te achterhalen. Wel gebeurde er iets totaal onverwachts, nadat  burgemeester J.L. de Raadt de vergadering had gesloten. De bezoekers verlieten als eerste de zaal. Bij de deur haalde Ibelings een revolver uit zijn aktentas. Hij vuurde diverse schoten af op strandtenteigenaar Henk Veth en vervolgens op Gerrit de Beus, exploitant van Café ‘De Landbouw’. Nadat ook deze was getroffen, werden schoten gericht op twee leden van het college: burgemeester J.L. de Raadt en wethouder Willem Hottentot. Alle vier werden ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht; Veth overleed enkele dagen na de schietpartij aan zijn verwondingen.

Bij de arrestatie van Ibelings bleek dat hij twee geladen revolvers in zijn bezit had. De schutter  bleek te lijden aan waanideeën. Daardoor kwam hij niet in de gevangenis terecht, maar in een psychiatrische inrichting. Hij overleed in 1942 op 62-jarige leeftijd. Het schietdrama was nationaal nieuws. Zelfs koningin Wilhelmina liet van zich horen. Zij liet weten zeer getroffen te zijn door het betreurenswaardige ongeval in de gemeente Muiden.

De Brink als strijdtoneel

Op 3 april 2004 vuurde een 19-jarige Muiderberger acht kogels af op een groep Marokkaanse jongeren uit Naarden. Drie hiervan werden gewond aan armen, buik en benen. De oorsprong van het incident lag op een middelbare school in ’t Gooi. Daar zou een jongen uit Muiderberg het broertje van één van de Marokkaanse slachtoffers hebben gepest, bedreigd of mishandeld. Diens oudere broer ging ’s avonds met twee vrienden naar de Brink om te weten te komen wie deze jongen uit Muiderberg was geweest. De aanwezige Muiderbergse jongeren gaven geen krimp, waarop de Marokkaanse jongelui zeiden terug te zullen komen.

Eén van de jonge Muiderbergers meldde dit aan zijn vader. Deze moet hebben gedacht, dat zijn kind zich in zijn eigen dorp niet op zijn kop moest laten zitten. Hij beschikte over een pistool dat hij aan zijn zoon gaf. Hiermee gewapend ging zoonlief naar de Brink, waarmee hij onmiddellijk het vuur opende op de teruggekeerde Marokkaanse jongeren. Verschillenden hiervan werden door de kogels geraakt. De rechtbank veroordeelde de schutter tot vier jaar gevangenisstraf en zijn vader tot vijf jaar. Ondanks het feit dat de straffen een stuk lager uitvielen dan de eis, gingen beiden in beroep. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. In 2005 veroordeelde het gerechtshof de zoon tot vijfeneenhalf jaar cel en de vader tot zeven.