WATERSPORTVERENIGING MUIDERBERG

WATERSPORTVERENIGING MUIDERBERG –  WSV Muiderberg is opgericht op 9 december 1974. Deze oprichting noch de vastlegging van de statuten van de vereniging vond plaats bij notariële akte. In verband met een wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek werd besloten de statuten van de vereniging opnieuw vast te stellen. De statutaire heroprichting vond plaats op 10 april 1979. Bij de notaris verschenen die dag Wilhelmus Cornelis Zweers en Hendrik Windsma, respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging.

WSV Muiderberg richt zich op het bevorderen van de zeilsport. Dit gebeurt door middel van jeugdzeilen, wedstrijden, lessen en sociale bijeenkomsten. Thuisbasis is het Watersportcentrum Muiderberg, waar over een eigen steiger wordt beschikt. Havenmeester Jeroen den Hartog is het enige erelid van de vereniging.

Een jaarlijks terugkerend evenement is ‘De slag om het Hooft’. Deze bestaat uit een zeilrondje om het gelijknamige eiland voor de kust van Muiderberg.

« Terug naar Lexicon A-Z