WATERSPORTVERENIGING MUIDERBERG

WATERSPORTVERENIGING MUIDERBERG –  WSV Muiderberg is opgericht op 9 december 1974. Deze oprichting noch de vastlegging van de statuten van de vereniging vond plaats bij notariële akte. In verband met een wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek werd besloten de statuten van de vereniging opnieuw vast te stellen. De statutaire heroprichting vond plaats op 10 april 1979. Bij de notaris verschenen die dag Wilhelmus Cornelis Zweers en Hendrik Windsma, respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging.
Beide heren stonden, samen met Wim den Hartog en Mieke Willig, aan de wieg van de vereniging. Het begon allemaal begin jaren ’70. Met skippyballen en roeiboten van Willem Fagel, toen havenbeheerder, werd voor de kust een baan uitgezet. De wedstrijdjes werden een groot succes en besloten werd deze voort te zetten in een op te richten vereniging*). Doelstelling werd het bevorderen van de zeilsport door middel van jeugdzeilen, wedstrijden, lessen en sociale bijeenkomsten. Een jaarlijks terugkerend evenement is ‘De slag om het Hooft’, een zeilrondje om het gelijknamige eiland voor de kust.
Thuisbasis van de watersportvereniging is het haventje in Muiderberg, met een mooi woord ‘Watersportcentrum Muiderberg’. Hier beschikt de vereniging over een eigen steiger. WSV Muiderberg kent één erelid: havenmeester Jeroen den Hartog.

*) Bron van deze vier zinnen: Diemer Duijkers op de Facebookgroep Inwoners Muiderberg/aug. 2023

« Terug naar Lexicon A-Z