VRIJE REPUBLIEK HAKKELAARSBRUG

VRIJE REPUBLIEK HAKKELAARSBRUG -zie Buurtschap Hakkelaarsbrug.

Een week voor de ‘onafhankelijkheidverklaring’ kreeg elk adres in de buurtschap een envelop met paspoorten, postzegels, de nationale vlag, eigen geld (de ‘hakkelaar’) en een begeleidende brief met het voorstel om de republiek uit te roepen. Nadat geen enkele negatieve reactie was binnen gekomen, vond de oprichting plaats en werden borden langs de weg geplaatst.

De reactie hierop volgde zeer snel. Eerst op ambtelijk niveau en een paar dagen later op het hoogste niveau, toen burgemeester Han ter Heegde de situatie in ogenschouw kwam nemen. Het ludieke van de actie werd ingezien, maar de borden langs de openbare weg moesten van de gemeente wel worden weggehaald. In een aantal tuinen in het buurtschap zijn ze nog steeds te zien.

Diverse bewoners hebben inmiddels een schadevergoeding van Rijkswaterstaat ontvangen. Een bewoner van het buurtschap verklaarde dat er geen verband heeft bestaan tussen het uitroepen van de republiek en het toekennen door RWS van ‘nadeelcompensatie’.

« Terug naar Lexicon A-Z