VELZENHORN

VELZENHORN – huis met erf aan de Googweg nr. 10. Voorheen een rietgedekte boerderij van het langhuistype: woonhuis en stal liggen in elkaars verlengde. De naam is een samentrekking van De Velzen (Vels zou oud-Duits zijn voor een harde ondergrond) en Horn (oud-Nederlands voor hoeve). De naam zie je ook wel geschreven als Velzerhorner of Velzenhorner *). Aannemelijk is dat de boerderij en de gronden er om heen in 1859 in eigendom kwamen van de Joodse Gemeente Amsterdam ten behoeve van de begraafplaats in Muiderberg. In genoemd jaar werden namelijk terreinen aangekocht die tot de buitenplaats Hofrust behoorden.

Velzenhorn omstreeks 1950. Archief Paul Dinant.

De voormalige boerderij is met zijn authentieke interieuronderdelen, een verhoogd woongedeelte en een opkamer een rijksmonument. Het werd in 1750 gebouwd en daarna vele malen verbouwd. Van ongeveer 1920 tot 1980 heeft hier de familie Post **) gewoond. Daarna trok de familie Bergmans-Stam er als huurder in. Nadat de heer Bergmans was overleden, raakte de boerderij ernstig in verval. In 2002 kreeg mevrouw Bergmans een huis in Muiderberg aangeboden van iemand die de boerderij, naar wordt beweerd, uit speculatieve motieven van de joodse gemeente wilde kopen. Mevrouw Bergmans accepteerde het aanbod en de boerderij kwam in onbewoonde staat in handen van de ‘speculant’. De boerderij werd vervolgens doorverkocht aan de familie Glansbeek, die met een interne verbouwing begon. Nadat 2/3 van het werk af, kwam er een kink in de kabel. In 2004 volgde de overdracht van het pand aan de Muiderbergse architect Paul Dinant, die de verbouwing voltooide en er met zijn vrouw introk.

Uit de analen blijkt dat min of meer voor de deur van deze voormalige boerderij Floris V met zijn paard te water raakte en vervolgens door een van de edelen (Gerard van Velzen) werd dood gestoken. De Googweg werd in de tijd met recht de Zwarte Weg genoemd. In het fietspad voor het perceel ligt een rode tegel met het jaartal 1296 erin, het sterfjaar van Floris V. Zie ook het thema-artikel ‘Floris V, wereldberoemd in Muiderberg’.

Velzenhorn anno 2021 (Foto Harry Mock)

*) Kl. Sierksma gebruikt voor de boerderij met erf de naam ‘Felsenhaar’. ‘Fels’ staat dan voor steil en ‘haar’ voor hoogte. Volgens hem is deze naam later verbasterd tot Velzen (Felsen) en Horn(er).

**) Bij de redactie is niet bekend of er een verwantschap bestaat met de familie Post, de voormalige eigenaren van manege ‘Any Dale’.

« Terug naar Lexicon A-Z