POSTKANTOOR

POSTKANTOOR – de eerste postbeambte in Muiderberg was naar alle waarschijnlijkheid Arie ter Beek, die in het huis van mevrouw B. de Gooijer-Niewöhner aan de Brink woonde. De woning stond op de plek waar nu ‘Boschlust’ (Brink 25 en 26) staat. Een deel van het pand fungeerde als hulppostkantoor. De binnenkomende post werd door Ter Beek, vanaf rond 1890, rondgebracht. Later werd deze activiteit verplaatst naar het complex Tramzicht aan de zuidoostkant van de Brink (rechts van Krakenstein en in de jaren `60 gesloopt).

Postkantoor in Tramzicht aan de Brink rond 1900

In 1906 werd het postkantoor verplaatst naar de rechterhelft van het dubbele huis op de Badlaan 11-13. Postkantoorhouders waren achtereenvolgens Jacques Kooij, August Gijzen en Meindert Gijzen, de zoon van August. Ze hielden zich niet alleen met postzaken bezig, maar om wat bij te verdienen werden ook rookwaren verkocht. In 1930 werd de ruimte van nummer 11 erbij getrokken en werd het assortiment uitgebreid met kantoorartikelen en pocketboeken. Nu zijn het twee woonhuizen. Ze staan op de nominatie gemeentelijk monument te worden (status maart 2022).

Oude postkantoor Badlaan 11-13.
Badlaan 11-13, nu woonhuizen (foto 2021)

In 1968 verhuisde het postkantoor naar een houten noodgebouw op het G.A. Heinzeplein. Het werd in de jaren ’90 opgeheven en vervangen door een postagentschap, dat zich bij de Spar in de Dorpsstraat bevindt.

Postkantoor G.A. Heinzeplein (foto 1983)

« Terug naar Lexicon A-Z