ORANJE NASSAUSCHOOL

ORANJE NASSAUSCHOOL (O.N.S.) – van oorsprong een christelijke lagere school, sinds ongeveer 1980 een school op oecumenische grondslag met het jenaplan als onderwijsconcept. De school ontstond op initiatief van de 23 december 1925 te Muiderberg opgerichte ‘Vereniging tot stichting en instandhouding van één of meer Christelijke scholen’. De stichting ondervond veel tegenwerking van de openbare lagere school en de gemeente. Met allerlei middelen probeerden deze instanties in de jaren 1926/1927 de komst van een christelijke school in het dorp tegen te houden, maar uiteindelijk slaagden zij daar niet in (zie het thema-artikel ‘Muiderbergse schoolstrijd’).
Het werd voor de lagere school (de huidige Vinkenbaan-school) nog wranger, want deze moest twee lokalen van het gebouwtje aan de Brink afstaan aan de nieuwe Oranje Nassauschool. Hiertoe werd het gebouw opgesplitst en kreeg de O.N.S de beschikking over een eigen ingang. De officiële opening vond plaats op 1 september 1927.

Sinds de grondwetswijziging in 1917 werden bijzondere scholen financieel gezien gelijk gesteld met openbare scholen. De gemeente draaide dus op voor de kosten van de nieuwe school. Op 8 september 1927 vond door drie deskundigen een taxatie plaats van het onroerend goed. De waardering kwam uit op fl. 12.425. Om welke reden dan ook werd op 1 oktober 1927 een nieuw taxatierapport opgesteld. Dezelfde deskundigen kwamen nu uit op fl. 7.270, een waardedaling van fl. 5.000 in nog geen maand tijd. Deze laatste waardebepaling vormde de basis voor de eigendomsoverdracht van gemeente aan schoolbestuur.

De eerste O.N.S.-school, gezien vanaf de Rembrandtlaan

Door het groeiende aantal leerlingen werd de locatie op de Brink al gauw te klein. Het bestuur van ‘de school met de bijbel’ besloot tot nieuwbouw aan de Graaf Florislaan. De eerste steen werd op 7 januari 1931 gelegd door mevrouw M.W.A. Ede-van Laar en de school werd nog in hetzelfde jaar in gebruik genomen.
Meteen na de mobilisatie in september 1939 werd in de school een militair hospitaal ingericht. De scholieren werden in de hervormde pastorie ondergebracht en later in de gymnastiekzaal van de openbare lagere school aan de Brink (de latere Vinkenbaan-school).

Vanaf 1952 kreeg het leerlingenaantal een tijdelijke ‘boost’ door de komst van ongeveer vijftig oud-KNIL-militairen met hun gezinnen. De kinderen verbleven met hun ouders in het Ambonezenkamp, gelegen aan het eind van de Eikenlaan. Ze kregen les van meester M.G.D. (‘Tinus’) Broekman, een uit voormalig Nederlands-Indië afkomstige onderwijzer. Toen de scholieren naar een ‘echte’ school konden, kozen de overwegend protestantse Molukse ouders voor een christelijke lagere school. Zo’n dertig kinderen kwamen naar de Oranje Nassauschool; meester Broekman ging daar ook les geven.

De populaire onderwijzer werd uiteindelijk schoolhoofd en mocht in 1980 – hij was toen al met pensioen – de eerste steen leggen voor een nieuw gebouw *).Dit kwam na de sloop van de bestaande school op dezelfde plek te staan, maar nu met de ingang aan de Rembrandtlaan (deze straatnaam bestond in 1931 nog niet). Tijdens de bouwperiode kregen de leerlingen les in noodlokalen aan de Googweg naast de Vinkenbaanschool. De officiële opening van het nieuwe schoolgebouw vond plaats in augustus 1980. Aan de Populierenlaan zat toen al de christelijke kleuterschool Klim-Op. De scholen werden binnendoor met elkaar verbonden.

Ingang Oranje Nassauschool

Het bestuur van de Oranje Nassauschool wordt sinds 1 augustus 2018 gevormd door de stichting Florente basisscholen. Het ligt in de bedoeling dat de openbare basisschool de Vinkenbaan samen met de Oranje Nassauschool deel gaat uitmaken van een in 2025 te starten ‘Kindcentrum’, te vestigen op het terrein van de Gemeentewerf. Dit zou betekenen, dat de openbare en de christelijke school na bijna een eeuw weer in één gebouw zitten. Sterker nog, de scholen zullen – onder de naam De Meerstroom – volledig samengaan om zo een toekomstbestendige basisschool in Muiderberg te worden.  

In het schooljaar 2022/2023 zijn de leerlingen van O.N.S ingetrokken bij De Vinkenbaan-school in afwachting van het gereedkomen van het gezamenlijke schoolgebouw op de Gemeentewerf.

*) Meester Broekman en diens vrouw zijn begraven op de hervormde begraafplaats van de Kerk aan Zee.

« Terug naar Lexicon A-Z