KOCHERBOS

KOCHERBOS (vroeger Koggerbosch) wordt aan twee zijden begrensd door de Googweg en de Gerard Doulaan. Het gebied behoorde destijds als ‘Overbosch’ tot de buitenplaats Hofrust. Volgens onderzoekers is de naam afgeleid van de landerijen ‘de Koggen’, die nabij het bos lagen. De latere schrijfwijze kan te maken hebben met het feit dat Hofrust een tijdlang in eigendom was van de in 1854 overleden E.J. Koch. Rond de eeuwwisseling 1800 op 1900 werd de toegang tot het wandelbos geregeld door de familie Ter Beek, die het naastliggende Rechthuis exploiteerde.

Het bos, ongeveer 9,5 ha groot, was in particulier bezit (het laatst bij Simon Josephus Jitta), totdat het op 6 oktober 1924 werd gekocht door het Israëlitische (joodse) kerkgenootschap te Amsterdam, de eigenaar van de tegenover het bos liggende joodse begraafplaats. Het bos was na afkap bestemd voor zandafgraving. Zo ver is het nooit gekomen. Overigens zou heden ten dage nooit toestemming zijn gekregen voor het kappen van bomen.
Ook in 1924 (voor of na de aankoop door de joodse gemeente) verwierf de Gooische Stoomtrammaatschappij een stuk bos langs de Googweg ten behoeve van de aanleg van een spooremplacement. Na de oorlog hebben op deze plek geruime tijd de noodgebouwen gestaan van de openbare lagere school (Vinkenbaan) en de kleuterschool (Kabouterhuis). In 1934 werd aan de andere kant van het bos een ‘taartpunt’ aan de tramwegmaatschappij verkocht in verband met het doortrekken van het spoor door de polder naar Naarden.

Het Kocherbos met in het midden een open vlakte. Eerst lag hier het voetbalveld, later het hockeyveld. Het bos rechts, aan deze kant van de Googweg, hoort bij de joodse begraafplaats.

Midden in het bos ligt een sportveld (naar men zegt was hier eerder een vijver), eerst in gebruik door de Sportclub Muiderberg als voetbalveld en daarna door de Mixed Hockeyclub Muiderberg als hockeyveld. In 2017 kocht de hockeyclub het bos van de joodse gemeente Amsterdam. De club was bevreesd, dat onder een nieuwe eigenaar het veld (inmiddels een kunstgrasveld) wellicht niet langer gehuurd zou kunnen worden. In juni 2022 werd ca. 8,5 ha doorverkocht aan het Goois Natuurreservaat (GNR), waarbij het gebruik van het hockeyveld zeker werd gesteld. Een belangrijk gegeven voor de aankoop door GNR was, dat het bos door het bestuurlijk samengaan van Muiden/Muiderberg met Naarden en Bussum in de gemeente Gooise Meren was komen te liggen.

Het Kocherbos vormt een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is rijk aan planten en diersoorten, waaronder diverse soorten roofvogels, vleermuizen en paddenstoelen. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten Muiderbergers bomen uit het bos om de kachel mee te stoken. Na de oorlog werden op de lege plekken door Staatsbosbeheer uitheemse soorten (Douglas en Lariks) geplant. Het bos bestaat vooral uit loof- en naaldbomen. Volgens het GNR stonden er in het jaar van aankoop 42 monumentale bomen: 22 beuken, 19 zomereiken en een berk. In een mailing schrijft de organisatie: “Het Kocherbos is vanaf nu voor altijd beschermde natuur”.

KOCHERBOS – Naam van de boerderij aan de Googweg 9, voorheen in eigendom van melkveehouder Bert den Hartog en in 2013 gekocht door Stef Griffioen. Samen met zijn partner Nathalie van Vooren besloten zij hun nieuwe bezit de naam van het nabij liggende Kocherbos te geven. Voordat het stel in Muiderberg neerstreek, bezat Stef Griffioen de boerderij Vechtzicht, die vanaf 1876 in het bezit van de familie was. De boerderij stond op de plek waar nu het gelijknamige aquaduct onder de Vecht ligt. De boerderij aan de Googweg werd door Stef Griffioen van melkveebedrijf omgezet in een paardenpension en schapenhouderij. Daarnaast werkt ‘boer’ Stef sinds jaar en dag bij Royal FloraHolland in Aalsmeer, de grootste bloemenveilingorganisatie ter wereld.

Bijgebouw bij boerderij op de Googweg in de buurt van het Kocherbos
« Terug naar Lexicon A-Z