KOCHERBOS

KOCHERBOS (vroeger Koggerbosch) behoorde destijds als ‘Overbosch’ tot de buitenplaats Hofrust. Volgens onderzoekers is de naam afgeleid van de landerijen ‘de Koggen’, die nabij het bos lagen. De latere schrijfwijze kan te maken hebben met het feit dat Hofrust een tijdlang in eigendom was van de in 1854 overleden E.J. Koch. Rond de eeuwwisseling 1800 op 1900 werd de toegang tot het wandelbos geregeld door de familie Ter Beek, die het naastliggende Rechthuis exploiteerde.

Het bos, ongeveer 9,5 ha groot, was in particulier bezit (het laatst bij Simon Josephus Jitta), totdat het op 6 oktober 1924 werd gekocht door het Israëlische (joodse) kerkgenootschap te Amsterdam, de eigenaar van de tegenover het bos liggende joodse begraafplaats. Het bos was na afkap bestemd voor zandafgraving. Zo ver is het nooit gekomen. Overigens zou heden ten dage nooit toestemming zijn gekregen voor het kappen van bomen.

Vrij snel na de aankoop werd een stuk bos langs de Googweg aan de Gooische Stoomtrammaatschappij verkocht ten behoeve van de aanleg van een spooremplacement. In 1934 werd aan de andere kant van het bos een grondstuk aan de tramwegmaatschappij verkocht in verband met het doortrekken van het spoor naar Naarden. Het emplacement aan het eind van de Googweg werd in 1940 buiten gebruik gesteld toen de lijn Amsterdam – ’t Gooi werd opgeheven. Na de oorlog hebben op deze plek geruime tijd de noodgebouwen gestaan van de openbare lagere school (Vinkenbaan) en de kleuterschool (Kabouterhuis).

Het Kocherbos met in het midden een open vlakte. Eerst lag hier het voetbalveld, later het hockeyveld. Het bos rechts, aan deze kant van de Googweg, hoort bij de joodse begraafplaats.

In 2017 werd het Kocherbos gekocht door de Mixed Hockeyclub Muiderberg, die midden in het bos over een kunstgrasveld beschikt. De club was bevreesd dat onder een nieuwe eigenaar het veld wellicht niet langer gehuurd zou kunnen worden. In juni 2022 werd ca. 8,5 ha doorverkocht aan het Goois Natuurreservaat (GNR), waarbij het gebruik van het hockeyveld zeker werd gesteld. Een belangrijk gegeven voor de aankoop door GNR was, dat Muiderberg en Muiden door het bestuurlijk samengaan met Naarden en Bussum een onderdeel werden van de gemeente Gooise Meren.

Het Kocherbos vormt een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is rijk aan planten en diersoorten, waaronder diverse soorten roofvogels, vleermuizen en paddenstoelen. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten Muiderbergers bomen uit het bos om de kachel mee te stoken. Na de oorlog werden op de lege plekken door Staatsbosbeheer uitheemse soorten (Douglas en Lariks) geplant. Het bos bestaat vooral uit loof- en naaldbomen. Volgens het GNR stonden er in het jaar van aankoop 42 monumentale bomen: 22 beuken, 19 zomereiken en een berk. In een mailing schrijft de organisatie: “Het Kocherbos is vanaf nu voor altijd beschermde natuur”.

KOCHERBOS – de boerderij aan de Googweg 9 kreeg van nieuwe bewoners in 2013 de naam Kocherbos.

Bijgebouw bij boerderij op de Googweg in de buurt van het Kocherbos
« Terug naar Lexicon A-Z