KERK AAN ZEE

KERK AAN ZEE – een laatgotisch kerkgebouw uit de 15de eeuw, gebouwd ten behoeve van de rooms-katholieke eredienst op de plaats waar eerder een kapel had gestaan. De kapel werd in 1350 vervangen door een kerk, bij de beeldenstorm van 1566 verwoest en in 1575 weer opgebouwd, nu ten behoeve van de hervormde (tegenwoordig protestantse) geloofsgemeenschap*). De kerk en de toren hebben enkele grote branden meegemaakt, onder andere in 1623 en in 1634. In laatst genoemd jaar brandden de kerk en de toren geheel af. Het duurde tot 1687 voordat de herbouw gereed was. In de tussenliggende periode werden de diensten gehouden in een logement aan de Brink (de plek waar nu Berghuize, een vroegere boerderij) staat. In 1934, bij opnieuw een grote brand, ging een groot deel van het interieur verloren.  

Kerk aan Zee, 1924

De kerk (officieel adres Kerkpad 1) is destijds niet pal aan zee gebouwd, maar is daar in de loop der jaren naar toe ‘gewandeld’. Toen vóór de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 de golven vrij spel hadden, verdween er jaarlijks gemiddeld een meter strand of duin, terwijl bij de zware overstromingen in 1916 in één keer 50 à 100 meter duin werd weggeslagen. Volgens Klaes Sierksma lag vroeger vóór de kerk een groene strook land van ruim 500 meter.

Hervormde begraafplaats – Foto uit 2021

De heuvel rond de kerk wordt op oude kaarten aangeduid als Kavelberg. De kerk staat op een tegen de ‘berg’ aangebrachte ophoging. Het kerkgebouw is eigendom van de protestantse gemeente Muiderberg. Aan weerszijden van het gebouw ligt een sfeervolle, goed verzorgde begraafplaats met bomen, hagen en bloemen.
Hier ligt onder meer de bekende Muiderberger Piet de Raadt begraven met op het graf een beeld van zijn onafscheidelijke hond Floris. Vanwege zijn vele activiteiten in het dorp werd ‘ome’ Piet ook wel als de officieuze burgemeester van Muiderberg beschouwd. Zijn vader J. L. de Raadt was van 1904 tot 1937 de echte burgemeester van Muiden/Muiderberg. Deze woonde zijn gehele ambtsperiode in villa Caecilia en heeft in de jaren 1926/27 nog een opmerkelijke rol gespeeld in de ‘Muiderbergse schoolstrijd’.

Graf van Piet de Raadt, de officieuze burgemeester van Muiderberg

Er gaan verhalen over de aanwezigheid van een grafkelder aan de noordzijde van de kerk, afgedekt met een zware, gebroken zerk. Hier zijn allerlei fantasieën op losgelaten. Een ervan is dat hier het lijk van een verdronken Poolse officier ligt. Op het in 1870 aangespoelde lijk zou geld en een testament zijn gevonden. Het was zijn wens dat hier ook andere schipbreukelingen zouden worden bijgezet.

Vooroorlogse prijzen

Sinds 1955 hangt hoog in de toren een grote klok, aangeboden door de hervormde vrouwenbeweging ‘Wees een zegen’. In 1978 volgde opnieuw een restauratie. Tegenwoordig kan de toren in de zomermaanden weer worden beklommen (op eigen risico), in principe elke zaterdagmiddag. Vanaf de top is er een fraai uitzicht over Muiderberg, een en al groen.

Eigenaar van de omstreeks 1620 gebouwde toren is de gemeente Gooise Meren (voorheen gemeente Muiden). In 1687 werd, na de grote brand van vijftig jaar daarvoor, de toren herbouwd, maar nu zonder de houten spits (check). De bouwvallige traptreden werden in 1901 vernieuwd. Vanaf dat jaar kon de toren met z`n 96 traptreden worden beklommen. Torenwachter werd M. Oostwouder, die hiervoor fl. 25,- per jaar ontving. Ook werden op de toren kantelen gemetseld. Aan de openstelling kwam in 1932 een eind, omdat door het rijk een routelicht werd geplaatst als oriëntatiepunt voor piloten op de route Amsterdam-Hamburg. In de Tweede Wereldoorlog werd dit licht weggehaald. Tijdens de bezettingsjaren was de toren in gebruik bij de Luchtbeschermingsdienst om te waarschuwen voor naderende vijandelijke vliegtuigen.

Het kerkgebouw is een rijksmonument. Naast het houden van diensten wordt het gebouw gebruikt voor uitvaartplechtigheden, exposities, huwelijken, concerten en zo meer (zie ook Concert aan Zee en Kunst aan Zee).

De geplande aanbouw komt los van de kerk te staan, maar krijgt er wel een verbinding mee door middel van een glazen doorgang.

Op 22 februari 2023 werden de plannen voor een aanbouw toegelicht door Henk van der Veen, voorzitter van de bouwwerkgroep en architect Hans van Heeswijk. De nieuwbouw is erop gericht de functie van de kerk te versterken. Het ontwerp voorziet in een zaal van 60 à 70 m2, een keuken, garderoberuimte en een invalidetoilet. In een souterrain komen drie toiletten en een kleedruimte voor bijvoorbeeld musici. Het is de bedoeling, dat de nieuwe ruimte de rol van het zustergebouw Ontmoetingscentrum ‘De Steeg’ gaat overnemen. De bedoeling is dit gebouw in de Populierenlaan voor woningbouw te bestemmen en na de ingebruikneming van de aanbouw aan de kerk te verkopen.

*) De hervormde en gereformeerde kerk gingen in 1979 samenwerken binnen een federatie. In 2006 werd de naam gewijzigd in protestante gemeente Muiderberg. In dat jaar zijn de hervormde, gereformeerde en lutherse kerken in ons land samengegaan onder de naam Protestantse Kerken in Nederland (PKN).

« Terug naar Lexicon A-Z