FLEVORAMA

FLEVORAMA villa aan het begin van de Nienhuis Ruyskade, gelegen boven straatniveau. Door zijn ligging en grootte is het pand zowel vanaf het land als vanaf het water gezichtsbepalend voor het dorp. Het riante huis werd omstreeks 1883 in eclectische stijl gebouwd naar een ontwerp van de architecten Johannes Stillmann en Jan Hendrik Christoffels. Opvallend zijn de bewerkte schuingeplaatste stijlen, waarop de dakgoten rusten en de ‘vierkante’, symmetrische vorm. Het gebouw met diverse serres is vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde erkend als rijksmonument (dit geldt niet voor de omstreeks 1992 aangebouwde serre). 

Foto circa 1915

Opdrachtgever voor de bouw van Flevorama (letterlijke betekenis ‘zicht op Flevo’) was de Amsterdamse fabrikant Heinrich Ludwig Friedrich Rincker. Deze verkocht de villa in 1890 aan Willem Frederik Karel Roemer, directeur van het Amsterdams Paleis voor Volksvlijt. In 1917 werd Alfred Weiss de nieuwe eigenaar; hij gebruikte Flevorama als zomerwoning. Weiss was lid van de Amsterdamse gemeenteraad en van joodse afkomst. Vanwege het naderende oorlogsgevaar vluchtte hij in 1939 naar Amerika. Het kapitale pand werd gedurende de oorlogsjaren verhuurd.
Na de oorlog werd de benedenverdieping betrokken door Cor en Cees Vlaanderen, grondleggers van het gelijknamige Muiderbergse makelaarskantoor. Vanaf 1947 is het pand in diverse handen geweest. In 1962 werd het gekocht door uitgever Johan Polak, die er bijna 26 jaar verbleef. Deze stelde zijn woon- en vakantiehuis vaak ter beschikking aan schrijvers, die er in alle rust konden werken. Gerard Reve kwam er over de vloer, evenals talloze andere vrienden/relaties van Polak.

Rik van Dam geschilderd door Carel Willink met op de achtergrond Flevorama

Het pand staat afgebeeld op het schilderij ‘Portret van Rik’, in 1976 in opdracht van Polak gemaakt door de magisch-realistische schilder Carel Willink (1900 – 1983). Rik van Dam was de pleegzoon van Polak.

De villa werd in 1992 gekocht door Joosje de Koster uit Amsterdam, dochter van oud-minister van defensie Hans de Koster. Zij gebruikte het huis als weekendverblijf. Na haar overlijden in 2015 kwam de villa in handen van haar erven.

                

« Terug naar Lexicon A-Z