ECHOBOS

ECHOBOS –  bos van circa 9 ha (check) in het noordwestelijke deel van Muiderberg, grenzend aan Brink en Dijkweg. Het Echobos was vroeger onderdeel van het landgoed Rustrijk en aangelegd met strak gevormde bloemperken, slingerpaden, etc. Nu maakt het deel uit van de Natuurboulevard, een toeristische fiets- en wandelroute van Amsterdam naar Almere. Het bos werd begin jaren ’30 van de vorige eeuw aangekocht door de gemeente Muiden (nu Gooise Meren). Het vrij snel na de aankoop aangelegde doolhof werd slecht onderhouden en is in de jaren ’70 weggehaald. Over het ontstaan van de poel zijn de meningen verdeeld. Hij is of door mensenhanden gegraven of is een zogenoemde wiel, ontstaan door een dijkdoorbraak. *)

In het bos bevindt zich de wereldberoemde, op natuurlijke wijze ontstane echo, en de door mensenhanden aangelegde Echomuur **). Op een open terrein bevinden zich enkele akoestische speeltoestellen. Het toegangspoortje is in 1950 herbouwd op initiatief van het Comité Oud Muiderberg naar voorbeeld van een eerdere poort uit 1933. Dit werd in de oorlogsjaren vernield en later afgebroken. In dezelfde periode werden tientallen beuken, eiken en andere bomen omgezaagd om als brandstof voor de kachels te dienen.

Het Echobos behoort tot het Nationaal Natuur Netwerk (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  In 2017 werd, mede met inbreng van Groen Muiderberg en de Dorpsraad, een herstel-/beheersplan voor het verwaarloosde bos opgesteld.

*) er bestaat geen twijfel over het feit dat de Bliekwijk en de Dobbertjeskom echte ‘wielen’ zijn.

**) meer hierover in het thema-artikel De gelijksprekende echo’.

« Terug naar Lexicon A-Z