Hoe zoeken?

  • Het hart van deze encyclopedie wordt gevormd door de lexicon: A – Z. Alle ruim 250 onderwerpen zijn hier op alfabet te vinden.
  • Apart aandacht is besteed aan de historie van Muiderberg, verdeeld over twee hoofdstukken. Het ene hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van het dorp, het andere geeft een overzicht van de ondernemers die in Muiderberg actief waren of nog zijn.
  • Onder de kop ‘Thema’s’ volgen onder meer verhalen over de vermoorde graaf Floris V, de beroemde echo met Echomuur, de bunkers en de Muiderbergse schoolstrijd.
  • Vet geschreven woorden betreffen een ‘link’ naar de gelijknamige namen of onderwerpen elders in de encyclopedie; met de muis erop verschijnt de tekst en door er op te klikken komt de hele pagina in beeld.
  • De lidwoorden ‘het’ en ‘de’ zijn in de alfabetische onderwerpenlijst merendeels weggelaten, ook al vormen ze een onderdeel van de naam. Voorbeelden: ‘De Banier’ is te vinden bij ‘Banier’, Het Rechthuis’ bij ‘Rechthuis’, ‘De Vinkenbaan’ bij ‘Vinkenbaan’.
  • Een uitzondering vormen de straatnamen in het hoofdstuk ‘Straatnamen verklaard’. De Maar, De Grote Haar, De Scharing etc. staan bij ‘De’. Overigens ontbreekt op sommige straatnaambordjes het lidwoord. Daar zou de gemeente nog eens naar moeten kijken…
  • Alle cafés staan in de alfabetische lijst bij de ‘c’, zoals Café De Landbouw, Café Lieftinck, Café Riant, Café Zeezicht. De meeste bestaan trouwens niet meer.
  • Namen van verenigingen zijn veelal te vinden bij de toevoeging van hun activiteit: Tennisvereniging De Hakkelaars, Muziekvereniging G.A. Heinze, Zangvereniging Noot voor Noot, Tafeltennisvereniging Werinon, enz.
  • Voor het overige staan verenigingen en stichtingen bij de ‘V’ resp. de ‘S’. Denk aan Vereniging Dorpsraad Muiderberg, Vereniging Muiderbergse Feesten, Stichting Groen Muiderberg en Stichting Strandrecreatie Muiderberg.

Bij bestaande verenigingen en stichtingen wordt de actuele situatie (bestuur, activiteiten, leden, etc.) meestal niet of slechts summier beschreven. Tegenwoordig beschikt elke organisatie over een website waarop deze informatie staat. Ook worden geen websites genoemd omdat Google iedereen de helpende hand biedt om deze te vinden.