Bronnen

Publicaties (chronologisch)
Arie Vreeken, Muiderberg voorheen en thans. 1901 – Vereeniging Floris V (bevordering vreemdelingenverkeer)
Gids voor Muiderberg, 1932 – Vereeniging Floris V (bevordering vreemdelingenverkeer)
De Vechtstreek van Utrecht tot Muiden (e.v.), achtste herziene druk. 1971 – Firma Teerhuis & Klinkenberg
W.I Engel, Trams en tramlijnen. 1973 – Uitgevers Wyt 
Kl. Sierksma, Muiderberg Voorpost van het Gooi`. 1969/1976 – Comité Oud-Muiderberg
W.I. Engel, De Gooische Moordenaar. 1981 – Uitgeverij Pirola
Kadasterkaart Muiderberg 1832-1982. Uitgave Comité Oud Muiderberg 
Piet de Raadt: De Kerk in Muiderberg – 1982 
Piet de Raadt: Harmonieorkest G.A. Heinze – 1985
Catalogus Jan Meijer 1900-1986. 
Piet de Raadt, Muiderberg in oude ansichten. 1987
Kl. Sierksma, Tussen Vecht en Eem, mei 1987
Kl. Sierksma, De straat- en andere namen van het dorp Muiderberg verklaard. 1988 – Comité Oud-Muiderberg
Margot Eras en Jeanne Oosterbaan, Muiderberg anno 1840. 1992 – Comité Oud Muiderberg
Rob van der Heijde en Gré Dam:  Oud Muiderberg. 1996. Toenboekje                                                                                                                                                                                        
Gré Dam/J.Guys : Muiderberg door de jaren heen. 2018  
Jan Wieten: Verhalen en geschiedenis van de Kerk aan Zee. 2018 – Kerk aan Zee Muiderberg
Piet de Raadt: Kent u ze nog ….de Muiderbergers. Europese Bibliotheek 
Kl. Sierksma in Tussen Vecht en Eem, februari 1989
M. Langeraar/J. Oosterbaan in Tussen Vecht en Eem, mei 1996
Harry Mock: Joodse begraafplaats Muiderberg (zelfplagiaat) . 2019 -NIHS
Jos Gunneweg: Hakkelaarsbrug 1920-2020, de geschiedenis van een honderdjarige. 2020 – eigen beheer
Jos Gunneweg: Muiderbergs monumenten op de kaart gezet. 2020 – Vereniging Dorpsraad Muiderberg
Jos Gunneweg: Aflevering 1 van artikel ‘Buitendijken’ in nummer 1, jaargang 1 van het magazine van de Stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg.
Dorpspraat, halfjaarlijkse huis-aan-huis krant Vereniging Dorpsraad Muiderberg. 
Kwartaalbladen Comité Oud-Muiderberg 
Lustrumuitgaven Rijvereniging ‘Any Dale
Lustrumuitgave Oranje Nassauschool
Lustrumuitgaven Mixed Hockeyclub Muiderberg
De Omroeper. Historisch Tijdschrift voor Naarden, jaargang 22, nr. 2
Notulen Oranje Nassauschool
Online
Facebookgroep ‘Oud Muiderberg’. 
Muideninfo.nl, website Jan Bovenlander. 
Wikipedia
Persoonlijke contacten (alfabetisch op achternaam).
Liselore van Ammeraal (Beukenoord)
Betty Baarslag (Muziekvereniging G.A. Heinze)
Robin en Jeffrey Bakker (saxofoonwinkel)
Peter ter Beek (De Banier)
Gery van den Berg – Hoetmer (Visserij)
Jan de Beus (meelezer)
Jerom van Beuzekom (Beach Clean Up)
Magda de Boer (Coffee to stay)
Raymond van den Bossche (Spar)
Ron Bot (De Zeemeeuw/’t Lagerhuis)
Lode Broekman (Muider Schaak Kring)
Fred Dalmulder (slager)
Rob van Dijk (meelezer)
Paul Dinant (Velzenhorn)
Luuk Donders (Mixed Hockeyclub Muiderberg/Noot voor Noot/VOMM)
Vera van Etten (Zaalsportclub Muiderberg)
Ria van Galen-Last (oude dorp)
Henk Glotzbach (Sportclub Muiderberg)
Pauline Goudzwaard (Oranje Nassauschool)
José Guijs (kinderdagverblijven) 
Tim de Haan (installatiebedrijf)
Jeroen den Hartog (watersportcentrum/haventje
John Haug (Vereniging Dorpsraad Muiderberg)
Ab Heij (Kerk aan Zee)
Marijke van der Heijde (Flevorama)
Theo Hensbergen (Trimclub Muiderberg)
Marc Hoeberechts (Warmtenet Muiderberg)
Wiebe Hofman (Biljartvereniging)
Maarten Ingen Housz (Milieugroep Muiden Muiderberg)
Joop de Jong (Hippisch Centrum Muiderberg)
Michiel Koekkoek (buurtschap Hakkelaarsbrug)
Guus Kroon (geschiedenis)
Sjaan Leurs (modewinkel)
Frank Oudshoorn (verswinkel)
Cor van de Peppel (Jeu de boules vereniging De Brink)
Ben Rebel (Toneelvereniging Stuk voor Stuk)
Marianne de Rijke (Toneelvereniging Stuk voor Stuk)
Leo Ruiter (Boskapel)
Luc Runderkamp (Toneelvereniging Stuk voor Stuk)
Johan Smit (Swing op de Brink)
Frank  Spaan (Tennisvereniging De Hakkelaars)
Anita en Erna Stegink (garagebedrijf Stegink)
Jan Stroband (seniorenraad)
Frieda Sijmons (De Leeuwenkuil)
Henk van der Veen (Stichting Strandrecreatie Muiderberg)
Rosan en Patrick van de Ven (‘t Lagerhuys)
Erik Pieter Vlaanderen (Dorpsstraat en omgeving)
Kees Vlaanderen (Caecilia en volkstuintjes)
Hannelies en Hein van der Vliet (Het Rechthuis)
Anna Waanders (VIB)
Peter Wegman (brandweer, De Wegman en meelezer)
Caroline van der Werff (Hippisch Centrum Muiderberg)
Thijn Westermann (Groen Muiderberg)
Charles Wiss (Bewoners Vereniging Muiderberg/meelezer)

Type een naam in de zoekfunctie en je ziet alle artikelen waarin deze naam voorkomt. Je kunt hier ook een onderwerp zoeken.