Bunkers en tankversperringen

In en rond Muiderberg wemelt het van de betonnen bunkers, een verzamelnaam voor groepsschuilplaatsen en kazematten. Groepsschuilplaatsen waren bedoeld om infanteristen te beschermen tegen artilleriebeschietingen. Kazematten zijn voorzien van schietgaten, zodat de vijand met kanonnen en mitrailleurs kon worden beschoten.

De meeste bunkers werden tussen augustus 1939 en mei 1940 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een gebied dat onder water kon worden gezet ter verdediging van een groot deel van Noord- en Zuid-Holland en de stad Utrecht. In totaal werden 69 groepsschuilplaatsen met aansluitende loopgraven gebouwd en zes zogenoemde G-kazematten. Deze hadden een gietijzeren koepel. Sinds 1931 lagen er in Muiderberg ook al drie VIS-kazematten *). Al deze militaire bouwwerken moesten, in combinatie met het ondergelopen land, de vijand tegenhouden, maar ze zijn nooit gebruikt. Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen en op 14 mei 1940 volgde de capitulatie na het bombardement op Rotterdam. De ongeveer 500 inwoners van Muiderberg waren uit voorzorg op 13 mei geëvacueerd. Na een verblijf van een dag of wat bij gezinnen in Enkhuizen en omgeving konden ze weer terug naar hun dorp.

De in Muiderberg gelegerde Nederlandse soldaten sliepen in barakken (o.a. op kamp Coehoorn) of werden ingekwartierd bij particulieren en boeren. Hun totaal aantal van 550 overtrof het aantal Muiderbergse inwoners. Na de oorlog moesten veel militaire bouwwerken wijken voor wegenaanleg en woningbouw. In en rond het dorp zijn er nog een stuk of veertig bunkers over. Sommige staan er kaaltjes bij, andere zijn prachtig begroeid. De overeenkomst is, dat ze vrijwel allemaal zijn dicht gemetseld.

Tankversperring in Buitendijke(n) met links op de foto een tetraëder

Naast bunkers werden in en rond Muiderberg een zestal tankversperringen aangelegd. Ze bestonden uit schuin naar voren staande spoorrails in een betonnen bedding met daarbij aan de zijkant van het pad betonnen tetraëders, kleine 3-zijdige piramides. Bij een dreiging werden deze midden op het pad geplaatst om de doorgang voor tanks verder te belemmeren. Tussen de diverse tankversperringen liep een brede antitank sloot. Op sommige plekken in het dorp zijn de resten hiervan nog te zien. Bij de thans nog aanwezige tankversperringen zijn de rails verwijderd, zodat in het beton alleen de h-vorm is te zien.

De volgende militaire objecten zijn een Rijksmonument:  

  • Groepsschuilplaats aan de Zuidpolderweg
  • Groepsschuilplaats in het Kocherbos
  • VIS-kazemat *) nabij de landweg de Goog en de molen ‘De Onrust’.
  • VIS-kazemat *) aan het Kocherplantsoen
  • Tankversperring met tetraëders, De Goog, nabij de molen De Onrust
  • Tankversperring met tetraëders in de dijk bij de Dobbertjeskom
  • Tankversperring met duiker (inundatiesluis) in Buitendijke(n) nabij Aalscholver

*) VIS is de afkorting van Voorschrift Inrichting Stellingen.

Zie voor een bijzondere gebruiksmogelijkheid van een bunker het onderwerp ‘Sterrenwacht’ .